Інформація про освітні програми та гарантів освітніх програм на кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Інформація про освітні програми та гарантів освітніх програм

на кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

п/п

Рівень вищої освіти Назва ОП Тип програми (освітньо-професійна, освітньо-наукова) Спеціаль-ність Гарант освітньої програми (ПІБ, посада, e-mail)
1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

(2017р., зміни 2019р.)

Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» Освітньо-професійна програма 227 «Фізична

терапія, ерготерапія»

Доцюк Лідія Георгіївна зав. кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги, доктор медичних наук, професор

l.dotsyuk@chnu.edu.ua

2. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2016р.) Освітньо-професійна програма «Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» Освітньо-професійна програма 227 «Фізична реабілітація» Мосейчук Юрій Юрійович зав. кафедри фізичної культури та основ здоровʼя, доктор педагогічних наук, професор j.moseitchuk@chnu.edu.ua
3. Другий (магістерський) рівень вищої освіти (2017р., зміни 2019р.) Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» Освітньо-професійна програма 227 «Фізична

терапія, ерготерапія», спеціалізація 227.01 «Фізична терапія»

Доцюк Лідія Георгіївна зав. кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги, доктор медичних наук, професор

l.dotsyuk@chnu.edu.ua

Зав. кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії

та домедичної допомоги, професор                                                                                       Лідія ДОЦЮК

Залишити відповідь