Доцюк Лідія Георгіївна

Доцюк Лідія Георгіївна

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.


Контакти:

Освіта

Освіта – вища, у 2000 році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа» та отримала кваліфікацію «Лікар». У 2001-2002 рр. навчалась в інтернатурі з спеціальності «Терапія», паралельно навчалась в магістратурі Буковинської державної медичної академії за спеціальністю «Терапія», отримала диплом з відзнакою.

З 2001 по 2004 рік навчалась в аспірантурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на кафедрі кардіології та функціональної діагностики Буковинського державного медичного університету. Кандидатську дисертацію на тему «Прогностичне диференційне значення гомоцистеїну при артеріальних гіпертензіях різного генезу» за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія захистила у 2005 році у спеціалізованій вченій раді при Івано-Франківському державному медичному університеті.

У 2008 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Психологія», отримала кваліфікацію «Психолог».

 «В 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Роль гломеруло-тубулярного балансу в регуляції циркадіанного ритму функції нирок в нормі та при експериментальному нефриті» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.»

Атестат професора кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії з 2018 р.

Курси, що читає:

 • Вступ у фізичну терапію на ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Фізіологія людини на ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Клінічна реабілітаційна педіатрія (лекційні заняття) на ОПП «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Сучасні діагностичні інструменти у фізичній терапії (лекційні заняття) на ОПП «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Фізична терапія у геронтології та геріатрії на ОПП «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Фізіологія людини на ОПП «Середня освіта (фізична культура)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Курси підвищення кваліфікації (стажування):

 1. Стажування «Новітні технології у фізичній терапії: досвід Польського центру функціональної реабілітації «Вотум» (м. Краків, Польща) 25.02-11.03.2018р.
 2. «Едукація та індивідуалізація в закладах освіти» (досвід Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) (м. Катовіце, Польща) 5.10-21.12.2020 р.
 3. «Новітні інноваційні технології підготовки фахівців з фізичної терапії в закладах вищої освіти» у Ясський університет «Александру Іоан Куза» (м.Ясси, Румунія) 18.10-26.11.2021р.
 4. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій інститутів» за темою «Психологічні аспекти ефективного управління організаціями в умовах змін» у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти Національної академії педагогічних наук України 17.01-18.06.2022 р.
 5. Перший модуль «Теоретичні основи тестології» циклу тренінгів «Основи конструювання якісного тесту» (18 годин/0,6 кредитів) у ДНП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» 31.10-07.11.2022р.