Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Доцюк Л. Г. Вікові особливості  циркадіанного ритму екскреторної функції нирок / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук, О. В. Кокощук, О.А. Оленович // В матеріалах міжнародної наукової конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини». – 2011. – С. 45.
 2. Доцюк Л. Г. Гломеруло-тубулярна кореляційна спряженість в нефроні в денні і нічні години під впливом екзогенного серотоніну / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір // В матеріалах науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень, 2011», м. Полтава, 28-30 листопада 2011 р. – С. 67-68.
 3. Доцюк Л. Г. Особливості функціональної спряженості проксимального і дистального транспорту натрію в нефроні після блокади центрального пейсмекера циркадіанного ритму / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір // Матеріали VII международної науково-практичної конференції «Образованието и наука та на ХХІ век – 2011», 17-25 жовтня 2011, м. Софія. – С. 32-34.
 4. Кокощук О.В. Особливості тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку під впливом мелатоніну / О. В. Кокощук, Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання нефрології», м. Ялта, 5-6 квітня 2012. – С. 38-39.
 5. Доцюк Л.Г. Вплив занять фізичною культурою на показники розумової працездатності школярів / Л.Г. Доцюк // В матеріалах науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини у сучасному суспільстві», м. Чернівці, 16-19 травня 2014 р. – С. 147-148.
 6. Мосейчук Ю.Ю. Андрій Бражанюк Обгрунтування фізичних навантажень для студентів першокурсників спеціальної медичної групи та управління навчальним процесом // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014), фізична культура та здоров’я людини. –  : Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 27 – 28.
 7. Березовая М.С.Изменение показателей функционального состояния проксимальных почечных канальцев у больных с диабетической нефропатией и сопутствующим ожирением под влиянием аторвастатина / Березовая М. С., Зуб Л. А., Акентьев С. А., Л. Г. Доцюк // В матеріалах науково-практичної конференції «Нефрологія та діаліз: up to Date», м. Чернівці, 8-9 жовтня 2015 р. // Український журнал нефрології та діалізу – 2015. – №3 (47). – С. 39.
 8. Мотреску Анастасія Оздоровчо-спортивна рекреація і студентська молодь / А. Мотреску, А.О. Бражанюк (наук.кер.)// матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-22 квітня 2016р.). – Чернівці: Черн-й нац. ун-т, 2016. – С.119-120.
 9. Фактори прогнозування маніфестації супутньої патології у хворих на ревматоїдний артрит / Кулачек В.Т., Березова М.С., Кушнір І.Г., Доцюк Л.Г. // В матеріалах 85-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині», м. Івано-Франківськ, 24-25 березня 2016 р. – С. 238-239.
  1. V. Tkach, M. V. Kushnir, Y. G. Ivanushko, L. V. Romaniv, O. V. Pishak, R. R. Boychuk, S. C. de Oliveira, O. V. Luganska, P. I. Yagodynets. The theoretical evaluation of the gyromitrin electrochemical detection on a conducting polymer – vanadium (III) oxyhydroxide composite, International Conference “New Horizons in Chemistry”, 11th to 13th of July 2018, Batumi, Georgia, p. 119

  https://www.researchgate.net/publication/329254318

  https://www.researchgate.net/publication/329254318_The_theoretical_evaluation_of_the_gyromytrin_electrochemical_detection_on_a_conducting_polymer_-_vanadium_III_oxyhydroxide_composite

 10. V.V. Tkach, M. V. Kushnir, S. C. de Oliveira, R.R. Boychuk, O. V. Pishak, L. V. Romaniv, O. V. Ahafonova, Y. G. Ivanushko, P. I. Yagodynets.    The theoretical description of isoproturon electrochemical determination, assisted by CoO(OH) – CoO2 redox pair, I Encontro Luso-Georgiano de Química, 14 a 16 de Novembro de 2018, Vila Real, Portugal, p. 145 – 146https://www.researchgate.net/publication/329196674_https://www.researchgate.net/publication/329196674_THE_THEORETICAL_DESCRIPTION_OF_ISOPROTURON_ELECTROCHEMICAL_DETERMINATION_ASSISTED_BY_CoOOH-CoO2_REDOX_PAIR
 11. Kryvchanska M.I., Bulyk R.Ye., Pishak O.V.   Disruption of the circadian orientation of Rhythms in human // Natural Science Readings: abstracts book. – Bratislava,  May 30-31, 2019. – pp.107-110
 12. Shuper S, Shuper V, Rykova Yu., Husak V. Influence of the yoga practice on the heart rate variability of overweight persons. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»,  4-5 квітня 2019 р., Чернівці, С. 110-112.
 13. Shuper V. O., Shuper S. V., Rykova Ju. O., Vodianik V. V.RESPIRATORY EXTRAESOPHAGIAL SYMPTOMS OF THE GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN ELDERLY PATIENTS // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої до 100-річчя від дня народження академіка Л.Т. Малої “ЮВІЛЕЙНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ. КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА: ДОСВІД ТА НОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ” 11-12 квітня 2019 р., Харків, С. 299.http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23621
 14. Shuper V.O., Shuper S.V., Husak V.V., Rykova Yu.O., Vodianik V.V. STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF BLOOD CELLS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, ASSOCIATED WITH ISCHEMIC HEART DISEASE // «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб»: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої, 15 –16 жовтня 2019 р. / за ред. О. М. Біловола та ін., – Х., 2019. – С. 217.http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/24366/1/Титул%20Матеріали%2015-16%20жовтня%202019-1-3%20%281%29.pdf
 15. Романів Л.В., Пішак О.В.  Психологічні аспекти безпеки життєдіяльності //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи». – Чернівці, 2019.
 16. Кривчанська М.І., Пішак О.В. Профілактична дія екзогенного мелатоніну при ниркових дисфункціях // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації». – Чернівці, БДМУ, 4-5 жовтня 2018р. – С.56-57
 17. Гусак В. Вплив стрибкових вправ на пружній опорі на процес корекції плоскостопості у дітей молодшого шкільного віку. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»,  4-5 квітня 2019 р., Чернівці, С. 80-82.
 18. Можливості застосування неінвазивних маркеріву прогнозувані несприятливого перебігу пневмонії у дітей / Колоскова О.К., Дікал М.В., Білоус Т.М., Білоус В.В. // Матеріали XIII Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», (9-11 жовтня 2018 року, Київ). – Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. – Том 12, №3. – С. 38.
 19. Неінвазивні маркери активності запального процесу в дітей із гострим і хронічним тонзилітом / Колоскова О.К., Білоус Т.М., Білоус В.В., Дікал М.В. // Матеріали II Конгресу дитячих оториноларингологів України з міжнародною участю АДОУ (до 100-річчя заснування Національної медичної академіїпіслядипломної освіти імені П. Л. Шупика) «Актуальні питання дитячої оториноларингології», (Київ, 12-13 жовтня 2018 р.). – С. 25-26.
 20. Гусак В. В. Порівняльний аналіз різних видів магнітотерапії як засобу реабілітації хворих з варикозною хворобою ускладненою трофічними виразками нижніх кінцівок/ В. В. Гусак // Україна. Здоров’я нації. Науково-практичний журнал. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019. – № 2(55) – С. 162-163. ISSN2077-6594
 21. Shuper V.O., Shuper S.V., Rykova Yu.A., Vodyanic V.V. INVESTIGATION OF THE ADHERENCE TO TREATMENT OF ELDERLY HYPERTENSIVE PATIENTS. Тези доповідей ІІІ науково-практичної кардіоревматологічної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини», яка відбулася в Одесі 7-8 травня 2019 року. С. 83.
 22. Назимок Є.В., Іванушко Я.Г., Куковська І.Л., Логуш Л.Г. Вивчення навчальної дисципліни «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» іноземними студентами Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації, та сучасні технології» 17 квітня 2019 року, Чернівці – 2019, с.459.
 23. Логуш Л.Г., Куковська І.Л., Мойсюк В.Д., Стефанчук В.І. Освітні інновації у військовій медицині Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації, та сучасні технології» 17 квітня 2019 року, Чернівці – 2019, с.369.
 24. Куковська І. Л., Логуш Л.Г., Бірюк І.Г., Назимок Є.В. Формування навичок командної роботи при вивчені навчальної дисципліни «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації, та сучасні технології» 17 квітня 2019 року, Чернівці – 2019, с.126.
 25. Кривчанська М.І., Волков К.С., Булик Р.Є., Пішак О.В.  Електронномікроскопічні дослідження структурних компонентів нефрона за умов стандартного режиму освітлення та дії пропранолону // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень». – Тернопіль, 10-11 жовтня 2019 р. – с.101-103
 26. Пішак В.П., Кривчанська М.І., Пішак О.В.  Вплив пропранололу на ультраструктуру нирок за умов тривалого освітлення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень». – Тернопіль, 10-11 жовтня 2019 р. – с. 143-144
 27. Особливості методики викладання фармакології з використанням інноваційних технологій студентам спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» / Н.А. Стратійчук, Н.М. Козік // Тези наук.-практ. конф. З міжнародною участю «Сучасні  підходи до формування професійних фахівців фізичної терапії та ерготерапії»  присвяченої 20-й річниці з дня заснування факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ 2УЖНУ».  Україна. Здоровя нації. 2019.№2 (55) С.201-202
 28. Деякі аспекти підготовки фізичних терапевтів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича / Н. М. Козік, Н. А. Стратійчук // Тези наук.-практ. конф. З міжнародною участю «Сучасні  підходи до формування професійних фахівців фізичної терапії та ерготерапії»  присвяченої 20-й річниці з дня заснування факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ 2УЖНУ».  Україна. Здоровя нації. 2019.№2 (55) С.178-179
 29. Особливості інтернет-залежності у студентівмедичного університету / Колоскова О.К., Білоус Т.М., Білоус В.В. // Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 17 квітня 2019 р.). – С. 112-113.
 30. Спосіб виявлення неконтрольованої бронхіальної астми у дітей шкільного віку / Воротняк Т.М., Безруков Л.О., Колоскова О.К., Білоус В.В. // Винахідницька діяльність співробітників Вищого державного медичного університету «Буковинський державний медичний університет» 2007-2018 рр. – Чернівці, 2019 – C. 43.
 31. Пристрій для збирання конденсату видихуваного повітря / Воротняк Т.М., Безруков Л.О., Колоскова О.К., Білоус В.В. // Винахідницька діяльність співробітників Вищого державного медичного університету «Буковинський державний медичний університет» 2007-2018 рр. – Чернівці, 2019 – C. 55.
 32. Спосіб визначення астми фізичної напруги у дітей шкільного віку / Безруков Л.О., Колоскова О.К., Іванова Л.А., Воротняк Т.М., Білоус В.В., Григола О.Г. // Винахідницька діяльність співробітників Вищого державного медичного університету «Буковинський державний медичний університет» 2007-2018 рр.» – Чернівці, 2019 – С. 111.
 33. Спосіб прогнозування ризику персистування бронхіальної астми у дітей із раннім дебютом захворювання / Колоскова О.К., Безруков Л.О., Білоус Т.М., Білоус В.В. // Винахідницька діяльність співробітників Вищого державного медичного університету «Буковинський державний медичний університет» 2007-2018 рр.» – Чернівці, 2019 – С. 300.
 34. Чебан Л. Г., Зендик О.В. Обгрунтування фізичної реабілітації при ожирінні в осіб старшого віку /Матеріали ІІ Міжнародної науково практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», (4-5 квітня 2019 р., м. Чернівці), С. 87-91
 35. Чебан В. І.,Чебан Л. Г. Реалізація стандарту професійної підготовки фахівців з фізичної терапії в Україні та Європейський досвід./ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 20-й річниці  з дня заснування факультету здоров’я та фізичного виховання УжНУ «Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фахівців фізичної терапії та ерготерапії» (17–18 жовтня 2019 р., м. Ужгород) //Економіка і право охорони здоров’я. 2019- №2 – С. 75-77
 36. Селіверстов С.І. « Формування здорового способу життя студентської молоді» в матеріалах міжнародної науково-практичної конференції 4-5 квітня 2019 року «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи».С. 125-126.
 37. Доцюк Л. Г., Лістау К. О. Особливості корекції фізичного стану дітей з порушенням розумового розвитку / Abstracts of The 6th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020.  Р.620-628.https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-scientific-achievements-of-modern-society-5-7-fevralya-2020-goda-liverpul-velikobritaniya-arhiv/
 38. Н. Н. Козик, Н. А Стратийчук, В. В. Метеньканыч Аспекты формирования мотиваций к двигательной активности будущих физических терапевтов средствами высшей школы. Материалы XXV Международного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех»: статья – Минск: БГУФК, 2020. – Ч. І. – С 353-358.ISBN 978-985-569-3 (ч.1)https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2020/09/Kongress-ch.1.pdf
 39. Романів Л.В., Пішак О.В.  Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес // I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах», 28-29 травня 2020 року, м. Дніпро, С.268-271. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/06/Tom.-2-28.05.2020-29.05.2020.pdf
 40. Kryvchanska M.I., Pishak O.V., Chokan V.I. Chronopharmacological therapy factics for desychronosis // Науково-практична інтернет-конференція «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині», 27 листопада 2019 року, м. Чернівці, БДМУ, С.80https://drive.google.com/file/d/1Xm3130Phwzpeqbbbxc5HDRkJUjbwtUr-/viewISBN 978-966-697-840-3
 41. Кривчанська М.І., Волков К.С., Булик Р.Є., Пішак О.В. Електронномікроскопічні дослідження структурних компонентів нефрона за умов стандартного режиму освітлення та дії пропранололу // Всеукраїнська науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень», 10-11 жовтня 2019 року, м.Тернопіль, С. 101-103. https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/12505
 42. Пішак В.П., Кривчанська М.І., Пішак О.В. Вплив пропранололу на ультраструктуру нирок за умов тривалого освітлення // Всеукраїнська науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень», 10-11 жовтня 2019 року, м.Тернопіль, С. 143-144. https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/12505
 43. Кривчанська М.І., Пішак О.В. Вплив пропранололу на гістоморфологію шишкоподібної залози та нирок // Науково-практична конференція з міжнародною участю, приуроченої 75-річчю з дня заснування Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» «Актуальні проблеми морфології в теоретичній та практичній медицині», 24-25 жовтня 2019 року, м.Чернівці, БДМУ, С. 66-67.http://conference.bsmu.edu.ua/Act_pr_morph
 44. Чебан В.І., Чебан Л. Г., Мельник Б.Д. Біохакінг як ад’ювантна технологія для реабілітаційного процесу// Матеріали II Міжнародного науково-спортивного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії» ( 24-25 квітня 2020 року, м. Чернівці).- 2020. С. 91-93
 45. Чебан В.І., Чебан Л.Г., Міськова Б. В. Ефективність використання преформованих фізіотерапевтичних чинників в процесі реабілітації пацієнтів з килами поперекового відділу хребта// Матеріали II Міжнародного науково-спортивного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії» ( 24-25 квітня 2020 року, м. Чернівці). – 2020., С. 95-98.https://drive.google.com/file/d/1lajTQjYQuY58qHaUjd6SecPVRFHCsVPu/view
 46. Корнєєва В., Бражанюк А.О. Роль лікувального плавання у фізичній терапії / А.О. Бражанюк /Матеріали ІІ міжнародного науково-спортивного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії» 22-23 квітня., м. Чернівці), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2020 р. С.88-91https://drive.google.com/file/d/1lajTQjYQuY58qHaUjd6SecPVRFHCsVPu/view
 47. Полин К., Толок В., Бражанюк А.О. Застосування ідеомоторних вправ у реабілітації / А.О. Бражанюк /Матеріали ІІ міжнародного науково-спортивного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії» 22-23 квітня., м. Чернівці), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2020 р. С. 98-100https://drive.google.com/file/d/1lajTQjYQuY58qHaUjd6SecPVRFHCsVPu/view
 48. Бражанюк А.О. Вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у процесі формування професійної культури майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів / А.О. Бражанюк /Матеріали ІІ міжнародного науково-спортивного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії» 22-23 квітня., м. Чернівці), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2020 р. С. 83-85.https://drive.google.com/file/d/1lajTQjYQuY58qHaUjd6SecPVRFHCsVPu/view
 49. О.К. Колоскова, Т.М. Білоус, В.В. Білоус, С.І. Селіверстов. Соціальне анкетування студентів першого курсу та їх інтернет-залежності. ІІ Міжнародний науково-спортивний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії», Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, (Чернівці, 24-25.04.2020 р.). С.117-118
 50. Гусак В. В., Гусак О. М. Досвід використання магнітотерапії в реабілітації хворих з трофічними виразками нижніх кінцівок. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених : / відповід. ред. Я. М. Копитіна, наук. ред. О. А. Томенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. C. 132-136.https://www.twirpx.com/file/3165176/