Монографії, підручники, навчальні посібники

Науково-методичні праці викладачів

кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії

 

 

 1. Добрін Б.Ю., Ковешніков В.Г., Ломова К.О., Рикова Н.Б., Шупер В.О., Шупер С.В. Медико-соціальна експертиза та правові аспекти лікарської діяльності/ Під загальною редакцією професора Б.Ю.Добріна.-ЛДМУ,2002.-288с. (Рекомендовано МОЗ України)
 2. Темерівська Т.Г. Інструментальні методи дослідження у фізичній культурі і спорті: навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2008.- 158 с. (з грифом МОНУ)
 3. Мироненко Т.В., Добрин Б.Ю., Рыкова Ю.А., Белая И.Е., Мироненко М.О., Шупер С.В. Сомато-неврологические синдромы. Клиника, диагностика, лечение: Руководство для врачей – ЛГМУ,2010.-184с.
 4. Стратійчук Н.А., Козік Н.М., Доцюк Л.Г. Гігієнічне забезпечення фізичної культури та спорту: навч. посібн. / Н.А. Стратійчук, Н.М. Козік, Л.Г. Доцюк.- Чернівці: ЧНУ, 2012.- 320 с. (з грифом МОНУ)
 5. Стратійчук Н.А., Козік Н.М., Доцюк Л.Г. Гігієна. Лабораторний практикум: навч. посібн. / Н.А. Стратійчук, Н.М. Козік, Л.Г. Доцюк.- Чернівці: ЧНУ, 2012.- 200 с. (з грифом МОНУ)
 6. Фізична реабілітація при порушеннях постави та плоскостопості / укладачі Л.Г. Доцюк, О.Д. Гауряк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 180 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ)
 7. Доцюк Л.Г., Марценяк І.В. Основи фізіологічного забезпечення рухової активності / укладачі Л.Г. Доцюк, І.В. Марценяк – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.– 228 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ)
 8. Гусак В.В., Гауряк О.Д. Лікувальна фізична культура. Комплекси вправ: навчально-методичний посібник / укл.: В.В. Гусак, О.Д. Гауряк.- Чернівці: ЧНУ,2012.- 276 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ)
 9. Гусак В.В., Мосейчук Ю.Ю. Теоретичні основи рекреації: навч. посібник / В.В.Гусак, Ю.Ю. Мосейчук .- Чернівці, ЧНУ, 2013.- 171 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ)
 10. Гусак В.В., Мосейчук Ю.Ю., Теорія і методика проведення занять у спеціальній медичній групі: навчальний посібник / В.В. Гусак, Ю.Ю. Мосейчук – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 133 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ)
 11. Домедична допомога при невідкладних станах. Укл.: Стратійчук Н.А., Пилип Г.М., Козік Н.М., Бойчук Р.Р., Куковська І.Л., Логуш Л.Г. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2017. – 120 с. (Рекомендовано Вченою Радою ЧНУ ім. Ю. Федьковича)
 12. Христич Т.М., Темерівська Т.Г., Гонцарюк Д.О. Хронічний панкреатит: сучасний погляд на етіологію, патогенез, клініку, лікування та медичну реабілітацію. – Чернівці, 2018. – 172 с. (Рекомендовано Вченою Радою ЧНУ ім. Ю. Федьковича)
 13. Раціональне застосування безрецептурних препаратів при найпоширеніших захворюваннях: Посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання студентів / укл. Л.Г. Доцюк, Н.М. Козік, І.В.Марценяк, І. Л. Куковська, Л. Г. Логуш. – Чернівці, 2018. – 56 с.
 14. Організаційні засади функціонування установ та організацій в умовах надзвичайних ситуацій: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсу за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» / Укл. Доцюк Л. Г., Куковська І. Л., Логуш Л. Г., Стефанчук В.І., Стратійчук Н.А., Іванушко Я.Г. – Чернівці, 2018. –60 с.
 15. Бірюк І.Г., Куковська І.Л., Стефанчук В.І., Логуш Л.Г., Юрнюк С.В., Марценяк І.В., Іванушко Я.Г., Мойсюк В.Д., Стефак Я.П. Цивільний захист. Посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання студентів / Рекомендовано Вченою радою ВДНЗ БДМУ (протокол засідання №9 від 25 квітня 2019 року) – Чернівці : ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», «Місто». – 2019.
 16. Науково-дослідна робота студентів зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»: навч.-метод. посіб. / укл. : Л. Г. Доцюк, В. В. Гусак. – Чернівці: Чернівец. нац. Ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 95 с.