Статті

 1. Кушнір І.Г. Вплив активації ГАМКа-рецепторів мозку на циркадіанний ритм екскреторної функції нирок адреналектомованих щурів / І. Г. Кушнір, Т. М. Бойчук, Г. І. Кокощук, Л. Г. Доцюк // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т.ІХ, №3 (33). С.24-28.
 2. Кушнір І.Г. Порівняльний ефект нейротропної дії циталопраму та сертраліну в світлову і темнову фази добового циклу / І. Г. Кушнір, Т. М. Бойчук, Л. Г. Доцюк, Г. І. Кокощук // Клінічна і експериментальна патологія. – 2010. – Т.9, №4 (34). – с. 50-51.
 3. Кушнір І. Г. Особливості типу ставлення до хвороби у пацієнтів з нирковою патологією / І.Г. Кушнір, Л.Г. Доцюк, Г.І. Кокощук, О.В. Кокощук // Науковий вісник ЧНУ. – 2010. – Вип. 529. – С. 80-91.
 4. Логуш Л. Г. Особливості функціонування системи вищої медичної освіти в країнах Європи та в Україні / Леся Логуш // Науковий вісник ЧНУ. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. – 2010. Вип. 516. – С. 79 – 85.
 5. Доцюк Л. Г. Параметри циркадіанного ритму функції нирок при експериментальному нефриті на тлі блокади центрального пейсмекера і зниження синтезу дофаміну в нирках / Л. Г. Доцюк, Т. М. Бойчук, І. Г. Кушнір // Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15. – № 4 (60). – С. 91-93.
 6. Доцюк Л. Г. Впилв 5-гідрокситриптаміну на хроноритм гломеруло-тубулярного і тубуло-тубулярного балансу в нефроні / Л. Г. Доцюк, Т. М. Бойчук, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. 10. – № 4 (38) – с. 29-31.
 7. Доцюк Л. Г. Циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного балансу в нефроні на тлі блокади центрального пейсмекера тривалим постійним освітленням / Л. Г. Доцюк, Т. М. Бойчук, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. 10. -– № 4 (38) – с. 32-35.
 8. Доцюк Л. Г. Морфологічні особливості гострого сулемового нефриту / Л. Г. Доцюк, І. С. Давиденко, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – № 4. – С. 95-96.
 9. Доцюк Л. Г. Вплив мелатоніну на циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного балансу в нирках / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір // Світ медицини. – 2011. – № 4. – С- 29-31.
 10. Кушнір І. Г. Нейромедіаторні механізми регуляції біоритму супрахіазматичних ядер (СХЯ) переднього гіпоталамусу / І. Г. Кушнір, Л. Г. Доцюк, Г. І. Кокощук // Науковий вісник ЧНУ. – 2011. – Вип. 544. – 79-86.
 11. Логуш Л. Г. Етапи розвитку вищої освіти в законодавчих документах / Леся Логуш // Науковий вісник ЧНУ. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. – 2011. Вип. 574. – С. 94 – 99.
 12. Доцюк Л. Г. Участь проксимального та дистального відділів нефрону в регуляції циркадіанного ритму функції нирок / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2012. – № 1 (39) – С. 23-25.
 13. Доцюк Л. Г. Клубочково-канальцевий баланс при експериментальному нефриті у молодих і старих щурів / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір, О. А. Оленович // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16. – № 1 (61). – С. 126-127.
 14. Доцюк Л. Г. Особливості циркадіанного ритму функції нирок при експериментальному нефриті / Л. Г. Доцюк, Т. М. Бойчук, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16. – № 2 (62). – С. 56-58.
 15. Доцюк Л. Г. Динаміка гломеруло-тубулярного балансу в підтриманні ниркового циркадіанного ритму / Л. Г. Доцюк, Т. М. Бойчук, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. 11. – № 1 (39). – С. 55-57.
 16. Доцюк Л. Г. Роль серотоніну у функціонуванні внутрішньониркового пейсмекера циркадіанного ритму / Л. Г. Доцюк, Г. І. Кокощук, І. Г. Кушнір // Нейронауки. – 2012. – Т. 8. – № 1. – С. 82-85.
 17. Доцюк Л. Г. Параметри функціонального стану нефрону при експериментальному нефриті у щурів на тлі блокади центрального пейсмекера постійним освітленням / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір, Т. М. Бойчук // Експериментальна та клінічна медицина. – 2012. – № 1 (54) – С. 58-60.
 18. Доцюк Л. Г. Циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного балансу в нефроні на тлі блокади центрального пейсмекера постійним світлом та зниження синтезу дофаміну в нирці / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1 (66). – С. – 104-106.
 19. Доцюк Л. Г. Вплив селегіліну – селективного інгібітора моноаміноксидази-В на циркадіанний ритм функції нирок на тлі блокади центрального пейсмекера / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір // Світ медицини. – 2012. – № 1. – С. 123-125.
 20. Доцюк Л. Г. Інтраренальні механізми регуляції циркадіанного ритму функції нирок / Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук, Т. М. Бойчук // Медична хімія. – 2012. – Т. 14 – № 2 (51). – С. 78-81.
 21. Доцюк Л. Г. Роль дофаміну в регуляції циркадіанного ритму гломеруло-тубулярного балансу в нефроні / Л. Г. Доцюк, Г. І. Кокощук, Т. М. Бойчук,  І. Г. Кушнір // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. 11. – № 2 (40). – С. 41-44.
 22. Доцюк Л.Г., Нейромедіаторні механізми регуляції пейсмекерної активності супрахіазматичних ядер / Т. М. Бойчук, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. 11. – № 3 (41), Ч. 2 – С. 142.
 23. Доцюк Л. Г. Циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного балансу і тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку в нефроні / Л. Г. Доцюк, О. В. Кокощук, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Український журнал нефрології та діалізу – 2012. – № 1, додаток до №3 (35). – С. 38-41.
 24. Аутогенне тренуваня як метод психологічного відновлення юних спортсменів у передзмагальний період/ В.В. Гусак, Я. П. Галан. – Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.- теорет.журн.-Харків: ХДАФК, 2012.-№5 (1).-С.151-154.
 25. Логуш Л.Г. Національна освітня політика та напрями розвитку медичної освіти \ Леся Логуш // Неперервна професійна освіта: теорія і практика – № 3-4. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. С. 15-19.
 26. Кокощук О.В. Патогенетичні механізми гломеруло-тубулярного і тубуло-тубулярного балансу при експериментальному нефриті / О. В. Кокощук, Л. Г. Доцюк, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. – додаток №1 до № 3 (39). – С. 53–56.
 27. Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання в Україні/ В.В. Гусак, П. А. Слобожанінов. – Імідж. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013 №3. – С. 3-5.
 28. Логуш Л. Г. Професійна орієнтація – формування усвідомленого вибору професії / Леся Логуш // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук. –метод. журн. – 2013.– Вип. 3-4. – С. 90 – 93.
 29. Логуш Л. Г. Перспективні напрями розвитку медичної освіти в Україні / Леся Логуш // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 3. – С. 117 – 123.
 30. Доцюк Л. Г. Центральні та інтраренальні механізми регуляції циркадіанного ритму функції нирок / Л. Г. Доцюк // Світ медицини та біології. – 2014. – № 3 (45). – С. 162–168.
 31. Доцюк Л.Г. Патофізіологічні механізми участі дофаміну в порушенні функції нирок при експериментальному нефриті / Л. Г. Доцюк // Вісник морфології. – 2014. – №2, Т.20. – С. 328-330.
 32. Логуш Л.Г. Міжнародні стандарти медичної освіти / Леся Логуш // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 2. – С. 100 – 103. (Індекс Copernicus – ISSN 2078—1687)
 33.  Логуш Л.Г. Актуальність освітньої політики в медичній освіті / Леся Логуш // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : наук.-практ. мед. журн. – 2014.- Том 13, вип. 3. – С. 73 – 74.
 34. Зуб Л.О. Вплив ацеклофенаку на рівень про- та протизапальних цитокінів у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок / Зуб Л. О., Роборчук С. В., Л. Г. Доцюк // Український журнал нефрології та діалізу – 2015. – №3 (47). – С. 17-21.
 35. Доцюк Л.Г. Порівняльна оцінка морфологічних та функціональних показників учнів середнього шкільного віку різних соматотипів / Л. Г. Доцюк // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2015. – Випуск 3K (56). – С. 131-135.
 36. Аутогенне тренування та його вплив на процеси відновлення спортсменів/ В. В. Гусак – Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Випуск 8. – Кам’янець-Подільський, 2015.  – С. 122-127.
 37. Yarmak O., Galan Y., Hakman A., Dotsyuk L., Oleksandra B., Teslitskyi Y. (2017). The use of modern means of health improving fitness during the process of physical education of student youth. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1935-1940. DOI:10.7752/jpes.2017.03189 http://efsupit.ro/images/stories/30sept/Art%20189.pdf
 38. Dudnyk O., Yarmak O., Dotsyuk L., Mykhaylyshyn G., Zoriy Y., Moseychuk J. (2017). Assessment of human psychophysiological responses to intense exercise: a survey of Greco-Roman wrestlers and unqualified competitors // Journal of Physical Education and Sport. –  Vol. 17 (Supplement issue ). – P. 2089-2096. DOI:10.7752/jpes.2017.s4212 1. http://efsupit.ro/images/stories/30sept/Art%20212.pdf
 39. Lazareva O., Aravitska M., Andrieieva O., Galan Y., Dotsyuk L. (2017). Dynamics of physical activity status in patients with grade І-ІІІ obesity in response to a physical rehabilitation program // Journal of Physical Education and Sport. –  Vol. 17(3). – P. 1960-1965. DOI:10.7752/jpes.2017.03193 http://efsupit.ro/images/stories/30sept/Art%20193.pdf
 40. Vira Shuper, Sergij Shuper, Yuliia Rykova The diagnostic capabilities of Holter ECG monitoring and assessment of heart rate variability in Thyrotoxic cardiomyopathy // Health Education Research, Issue 6 (2), (December), Volume 32. Oxford University Press, 2017. – P. 1640 – 1647.
 41. Anatoly Yachnik, Sergij Shuper, Vira Shuper Systemic Content of Eicosanoids in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Concomitant with Coronary Heart Disease // International Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2017. – Vol.5, Issue  2. – Р. 20 – 23.
 42. Використання адаптивної фізичної культури для корекції фізичного розвитку школярів з порушенням слуху / Л.Г. Доцюк, О.Д. Гауряк // Молодий вчений. – 2017. – №3. – С. 132-135. ICV 2015: 43.69http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3.1/34.pdf
 43. Чебан В.І., Чебан Л.Г. Вплив санітарно-освітнього рівня студентів на їх мотивацію до здорового способу життя / Молодий Вчений – № 3.1 (43.1) березень, 2017 р. Журнал включений до міжнародних каталогів наукових каталогів і наукометричних баз РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Researsch Bible, Index Copernicus / – C. 309-312.
 44. Дослідження особливостей харчування студентів вищої школи, як складової способу життя / Козік Н.М., Стратійчук Н.А.,Пилип Г.М., Логуш Л.Г // Молодий вчений – № 3.1 (43.1), березень 2017. – С. 172-176.
 45. Розвиток культури здоров’я та безпеки молоді засобами рекреативних технологій / Стратійчук. Н.А., Козік Н.М., Пилип Г.М., Логуш Л.Г. //  Молодий вчений – № 3.1 (43.1), березень 2017. – С. 272-275.
 46. Валеологічна оцінка стилю життя студентської молоді. / Пилип Г.М., Стратійчук Н.А, Куковська І.Л., Козік Н.М., Логуш Л.Г. //  Молодий вчений -№ 3.1 (43.1), березень 2017. – С. 234-238.
 47. Гусак В. В. Дослідження впливу медико-біологічних засобів відновлення на організм легкоатлетів  / В. В. Гусак, Ю. І Палічук // Молодий вчений. Спецвипуск. Міжнар. наук.-практ. конф. «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2017. – Випуск № 3.1 (43.1). – С. 112-115. http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/
 48. Передумови формування мережі вищих навчальних закладів у західних областях України в 40-90-х роках ХХ століття / Пилип.Г.М., Куковська І.Л., Стратійчук Н.А. // Науковий вісник Сумського педагогічного університету, 2016 р. – С. 98-102.
 49. Shuper V.O., Shuper S.V. Holter ECG monitoring and assessment of the heart rate variability in the diagnostics of the thyrotoxic cardiomyopathy with secondary arterial hypertension // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Том 17, Випуск 1 (57). – С. 209-212.
 50. Кулачек В.Т. Характеристика змін морфофункціонального стану еритроцитів у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням нирок / Кулачек В.Т., Зуб Л.О., Кулачек В.Я., Доцюк Л.Г. // В матеріалах «V з’їзду нефрологів України», м. Вінниця, 21-22 вересня 2017 р. // Український журнал нефрології та діалізу. – 2017. – №3 (55). – С.22-23. ICV 2015: 43.52http://www.ukrjnd.com.ua/files/file/archive/n55/193hhn/Kulachek.pdf
 51. OPTIMIZING THE DIAGNOSIS AND MEDICAL PREVENTION OF PROGRESSION OF RESPIRATORY EXTRAESOPHAGEAL SYMPTOMS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN ELDERLY PATIENTS / Shuper V. A., Shuper S.V., Reva T. V.// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ: МЕДИКАМЕНТОЗНА ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ПРОФІЛАКТИКА НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ, присвячена пам’яті академіка Л. Т. Малої. – м. Харків, 20 квітня 2017 року. – С. 322.
 52. Темерівська Т. Обґрунтування необхідності занять іпотерапії для реабілітації дітей хворих на ДЦП // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи. – м. Чернівці, 6-7 квітня 2017р. – С.111 – 114.
 53. Василь Чебан, Лариса Чебан Поширеність психосоматичних порушень у студентів  вищих навчальних закладів в умовах  суспільних кризових процесів //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід і перспективи» (Чернівці, 6 – 7 квітня 2017 р.) / за ред.. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. –C 190 – 192.
 54. Доцюк Л.Г. Корекція фізичного розвитку глухих школярів засобами адаптивної фізичної культури / Л.Г. Доцюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», м. Чернівці, 6-7 квітня 2017 р.  / за редакцією Я.Б.Зорія. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – С.105-107.
 55. Козік Н.М., Стратійчук Н.А. Психофізіологічні аспекти адаптації студентів вищої школи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт. Досвід і перспективи». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2017. – С. 185-187.
 56. Палічук Ю. І., Гусак В. В. Технології формування здоров’язбереження у студентів ВНЗ // Матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф. «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини» : Збірник наукових праць (Випуск 16) Миколаїв – 2016. – С.111-113.
 57. Гусак В. В. Особливості застосування аутотренінгу у спорті // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи». – Чернівці, 2017. – С.23-24.
 58. В.І. Чебан, Л.Г.Чебан. Оздоровче харчування: історичний аспект та сучасні  проблеми//Матеріали 98–ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (13, 15, 20 лютого 2017 р.) /Чернівці: ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», 2017. – с. 365. 
 59. Кушнір І.Г., Доцюк Л.Г. Вплив підвищення рівня дофаміну в структурах головного мозку на циркадіанний ритм функціонального стану нирок // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 105-річчю від дня народження професора Я.Д. Кіршенблата, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2017 р. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – Т. XVI, №3 (61), ч. 2. – С. 58.
 60. https://www.scopus.com/sourceid/19900191849?origin=resultslist Yarmak O., Kyselytsia O., Moseychuk J., Dotsyuk L., Palichuk J., Galan Y. (2018). Comparative analysis of parameters of the physical condition of 17-19-years-old male youths with different motion activity level. Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – №18(1), Art 37. –  Р. 276-281.DOI:10.7752/jpes.2018.01037https://doi.org/10.14198/jhse.2018.132.16
 61. Herasymenko, O. Pityn, M. Kozibroda, L. Mukhin, V. Dotsyuk, LGalan, Y. (2018). Effectiveness of physical therapy interventions for young adults after lower limb transtibial amputation. Journal of Physical Education and Sport 18,162, с. 1084-1091. DOI: 10.7752/jpes.2018.s2162https://efsupit.ro/images/stories/iulie2018/Art%20162.pdf
 62. Paliichuk, Y., Dotsyuk, L., Kyseltsia, O., Moseychuk, Y., Martyniv, O., Yarmak, O., & Galan, Y. (2018). The influence of means of orienteering on the psychophysiological state of girls aged 15-16-years. Journal of Human Sport and Exercise, 13(2), 443-454. doi:https://www.jhse.ua.es/article/view/2018-v13-n2-means-orienteering-psychophysiological-state-girls
 63. Shuper V. O., Shuper S. V., Rykova Y. O. WAYS OF INTRODUCING OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTO HIGHER MEDICAL EDUCATION // Сolloquium-journal №10, 2017 – Р. 55 – 59.https://issuu.com/colloquium-journal/docs/colloquium-journal__10
 64. Shuper S. V., Shuper V. O., Rikova Yu. O., Husak V.V. PROGRESSIVE FORMS OF TEACHING IN HIGHER MEDICAL EDUCATION // International scientific professional periodical journal “THE UNITY OF SCIENCE” August, 2018/ publishing office Beranových str., 130, Czech Republic – Prague, 2018; p. 40-42.https://elibrary.ru/item.asp?id=36326997
 65. Шупер С.В. СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КЛІТИН КРОВІ У ПАЦІЄНТІВІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ, АСОЦІЙОВАНИМ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ / Укр. пульмонол. журнал. 2018, № 2, С. 25–30.http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/18/pdf18-2/25.pdf
 66. Рикова Ю.О., Шупер В.О., Шупер С.В., Гордійчук Д.О. ХАРАКТЕРИСТИКА МАССЫ И ДЛИНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОРГАНИЗМ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭКЗОГЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ / Вісник Української медичної стоматологічної академії Актуальні проблеми сучасної медицини. Полтава 2018 Т.18, випуск2 (62) С. 172-176.http://umsa.edu.ua/pdf/mag2/1_2_2018/168-171.pdf
 67. Шупер С. В., Шупер В. О., Рикова Ю. О., Трефаненко І. В., Шумко Г. І. Вплив диференційованої терапії на стан ейкозаноїдів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ішемічною хворобою серця  // Український журнал медицини, біології та спорту, 2018. – Том 4, № 1 (17). – С. 166-172.
 68. Гусак В. В. Порівняльна оцінка нетрадиційних методів реабілітації після травм нижніх кінцівок / В. В. Гусак, М. В. Кожухар. // Молодий вчений. – 2018. – №3. – С. 145–148.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/39.pdf
 69. Чебан Л.Г., Ротар Я.Ф. Особливості реабілітації осіб, які потрапили в кризові життєві ситуації // Молодий вчений. – 2018. – №3 (55). – С. 156-162 http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/42.pdf
 70. Марченко (Ротар) Я.Ф. Ефективність реабілітацйних заходів при травмах хребта // Молодий вчений. – 2018. – №3 (55). – С. 178 – 181.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/47.pdf
 71. Бражанюк А. О. Фізична реабілітація спортсменів з пошкодженнями передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглобу після артроскопічної операції  // Молодий вчений. – 2018. – №3 (55). — С. 163-166.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/43.pdf
 72. Доцюк Л.Г. Особливості міжособистісної взаємодії студентів першого курсу спеціальності «Фізична реабілітація» / Л.Г. Доцюк, І.Г. Кушнір // Молодий вчений. – 2018. – № 3.3. – С.149-152.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/40.pdf
 73. Толок В.С. Виникнення, розвиток та методи запобігання гіпокінезії внаслідок науково-технічного прогресу / В.С. Толок, К.В. Полин, Л.Г. Доцюк // Молодий вчений. – 2018. – № 3.3. – С.153-155.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/41.pdf
 74. Лістау К.О. Використання елементів оздоровчої гімнастики хатха-йога для корекції порушень постави у дітей молодшого шкільного віку / К.О. Лістау, Л.Г. Доцюк // Молодий вчений. – 2018. – № 3.3. – С.174-176..http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/46.pdf
 75. Рускан Т. В. Застосування засобів фізичної реабілітації в процесі відновлення порушень зору / Т. В. Рускан, Н. А. Стратійчук, Н. М. Козік // Молодий вчений. – 2018. – №3 (55). – С. 182-186.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/48.pdf
 76. Темерівська Т. Г. Особливості фізичної реабілітації дітей з розладами аутистичного спектру [Текст] / Т. Г. Темерівська, Т. В. Ворнічеса // Молодий вчений. — 2018. — №3. – С. 167-170
   http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/44.pdf
 77.  Shuper, S. V. Shuper, Ju. O. Rykova, I. V. Trefanenko, G. I. Shumko T. V. Reva DIAGNOSIS OF THE CARDIAC AUTONOMIC NEUROPATHY IN DIABETIC PATIENT. Проблеми ендокринної патології №3, 2019; 91-97.  DOI: 10.21856/j-PEP.2019.3.12. (Scopus)https://www.jpep.endocrinology.org.ua/issues/2019_03/1_12.pdf
 78. Рыкова Ю. А., Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А.  ОРГАНОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ИХ ОРГАНИЗМ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПЕРТЕРМИИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ В СОЧЕТАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНОЗИНА // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2018. – Том 3, № 5 (14), С. 41- 44.DOI: 10.26693/jmbs03.05.041http://en.jmbs.com.ua/archive/3/5/41
 79. Рыкова Ю. А., Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А., Полякова А.И., Карпяк Т.Ф. Характеристика линейных размеров и объём щитовидной железы крыс репродуктивного возраста под воздействием на организм хронической гипертермии // Український журнал медицини, біології та спорту, 2018. – Том 3, № 6 (15). – С. 58-62.DOI: 10.26693/jmbs03.06.058http://en.jmbs.com.ua/archive/3/6/58
 80. Шупер С. В., Шупер В. О., Рикова Ю. О., Трефаненко І. В., Шумко Г. І. Вплив диференційованої терапії на стан ейкозаноїдів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ішемічною хворобою серця  // Український журнал медицини, біології та спорту, 2019. – Том 4, № 1 (17). – С. 166-171.DOI: 10.26693/JMBS04.01.166http://en.jmbs.com.ua/archive/4/1/166
 81. Рикова Ю. О., Шупер В. О., Шупер С. В., Полякова Г. І., Карпяк Т.Ф. Морфологічна характеристика щитоподібної залози статевозрілих щурів при відтворенні хронічної гіпертермії середнього ступеня і введенні інозиту  // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019.– Том 4, № 4 (20), С. 51- 57.DOI:10.26693/jmbs04.04.051 http://en.jmbs.com.ua/pdf/4/4/jmbs0-2019-4-4-051.pdf
 82. Шупер В. О., Шупер С. В., Рикова Ю. О., Трефаненко І. В., Шумко Г. І. Оптимізація діагностики респіраторних есктраезофагеальних симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019.– Том 4, № 5 (21), С. 249- 256.DOI:10.26693/JMBS04.05.249 file:///C:/Users/USER/Downloads/medicina5_21%20П.pdf
 83. Динаміка формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання і медичному ВНЗ / Слухенська Р.В., Куковська В.І, Логуш Л.Г. // Імідж сучасного педагога – № 1 (184), 2019, С. 24-29. http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/9498/showToc
 84. Шупер С.В., Шупер В.О., Будник Л.О., Докаль І.О., Гусак В.В., Рикова Ю.О. Оцінка ефективності фізичної реабілітації хворих із діабетичною периферичною полінейропатією // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – № 31. – С. 165-172.
 85. Аспекти практичної підготовки фахівців з фізичної терапії рівня «бакалавр» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича / Н. М. Козік, Н. А. Стратійчук, І. Л. Куковська, Л. Г. Логуш, В. І Стефанчук // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. – Випуск 31. – С. 55-61
 86. Деякі аспекти підготовки фахівців фізичної терапії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича / Н. М. Козік, Н. А. Стратійчук // Україна. Здоров’я нації. Науково-практичний журнал. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019. – № 2(55) – С. 178-179. ISSN2077-6594
 87. Особливості методики викладання фармакології з використанням інноваційних технологій студентам спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» / Н. А. Стратійчук Н. М. Козік // Україна. Здоров’я нації. Науково-практичний журнал. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019. – № 2(55) – С. 201-202. ISSN2077-6594
 88. Гнесь Н., Зендик О. Формування рухової готовності дітей 8–9 років до освоєння техніки плавання.  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019. Вип. 32. С. 48–54.http://journals.pu.if.ua/index.php/fcult/article/view/3713/3708
 89. Чебан В.І., Чебан Л.Г.Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з фізичної терапії на засадах біоетики Текст/ / Науково-практичний журнал Україна. Здоров’я нації, № 2 (55), 2019 р. С. 124 – 129
 90. Марченко Я.Ф., Піддубна А.А.Обгрунтування деяких механізмів виникнення ерозивно-виразкових уражень шлунку у хворих з хронічною хворобою нирок ІІ-ІІІ стадії / Яна Марченко // Україна. Здоров’я нації. – 2019. – №2(55). – С.97-100.ISSN 2077-6594.https://dspace.uzhnu.edu.ua
 91. Гауряк О.Д., Доцюк Л.Г., Турченяк С.А. Теоретико-практичні ідеї та погляди Г. Ващенка на виховання волі і характеру засобами фізичного виховвання / О.Д. Гауряк, Л.Г. Доцюк, С.А. Турченяк // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Т.4, вип.. 22. – С. 16-20.
 92. Доцюк Л.Г., Лістау К.О. Особливості корекції фізичного стану дітей з порушенням розумового розвитку / Л.Г.Доцюк, К.О. Лістау // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Т.4, вип.. 22. – С. 47-50.
 93. Koloskova O, Bilous T, Іvanova L, Korotun O, Shchudrova T, Hnatiuk M, Kukhta O, Bilous V. Predicting the severity of community-acquired pneumonia in children using non-invasive diagnostic tools. Medical Science, May – June, 2020, 24(103). – Р. 989-994. (Web of Science ISSN 2321–7359, EISSN 2321–7367)http://www.discoveryjournals.org/medicalscience/current_issue/v24/n103/index.htmhttp://www.discoveryjournals.org/medicalscience/current_issue/v24/n103/A2.htm
 94. Koloskova O, Bilous T, Ivanova L, Korotun O, Tkachuk R, Bilous V et al. Clinical value of the inflammatory markers for predicting the severity of community-acquired pneumonia in children. Medical Science. 2020;24(106):3923-3930. (Web of Science)http://discoveryjournals.org/medicalscience/current_issue/v24/n106/index.htmhttp://discoveryjournals.org/medicalscience/current_issue/v24/n106/A11.htm
 95. Shuper V.O., Shuper S.V., Husak V.V., Temerivska T.G., Rykova Y.O. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ADVANCEMENT OF HIGHER MEDICAL EDUCATION. ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА. 2020. Випуск 22 Том 4. C. 188-191. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/22-4.37 http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_4/39.pdf
 96. Темерівська Т.Г. Використання ситуативних навчально-пізнавальних завдань в процесі підготовки ерготерапевтів» ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА. 2020. Випуск 22 Том 4. C. 74-79. DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/22-4.15http://innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_4/17.pdf
 97. Богданюк А.М., Киселиця О.М., Гуліна Л.В. Шляхи підвищення рівня знань молодого покоління українців про народні традиції фізичного виховання. Інноваційна педагогіка: науковий фаховий журнал. Спецвипуск, 2020. С. 211-215. https://doi.org/10.32843/2663-6085http://innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_4/44.pdf
 98. Федірчик Т.Д., Бражанюк А.О. Професійна культура майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів: сутнісно-компонентний аналіз. Інноваційна педагогіка /Матеріали ІІ міжнародного науково-спортивного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії» 24-25 квітня., м. Чернівці), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2020 р. – С.164-167.http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_4/36.pdf
 99. І. А. Байцурак, Н. М. Козік, Н. А Стратійчук Навчання майбутніх фахівців спеціальності «Фізична культура і спорт» корекції порушених функціональних станів в процесі викладання спортивної фізіології. Інноваційна педагогіка, 2020. – спецвипуск –  С. 110-113.https://doi.org/10.32843/2663-6085

  http://innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_4/24.pdf

 100. Шупер В.О., Шупер С.В., Рикова Ю.О., Павлюкович Н.Д., Трефаненко І.В., Шумко Г.І., Рева Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ. Буковинський медичний вісник. 2020. Т.24, №3 (95). C. 165-172. DOI: 10.24061/2413-0737. XXIV.3.94.2020.88. ISSN 1684-7903 http://e-bmv.bsmu.edu.ua
 101. Shuper V. O., Shuper S. V., Rykova Yu. O., Trefanenko I. V., Shumko H. I. Estimation of the Compliance Level of Middle Age Patients with Arterial Hypertension. Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 5 (27). C. 192-197. DOI: 10.26693/jmbs05.05.192. https://jmbs.com.ua/archive/5/5/192
 102. Шупер С. В., Шупер В. О., Рикова Ю. О., Темерівська Т. Г., Гусак В. В. Оцінка ефективності та доцільності застосування засобів фізичної терапії у хворих із діабетичною периферійною полінейропатією. Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 5 (27). C. 265-271. DOI: 10.26693/jmbs05.05.265. https://jmbs.com.ua/archive/5/5/265
 103. Слухенська Р.В., Куковська В.І, Логуш Л.Г. Динаміка формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання і медичному ВНЗ // Імідж сучасного педагога – № 1 (184), 2019, С. 24-29. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/154985

 

 

 

 1. Підручники
  Христич Т. М., Темерівська Т. Г., Гонцарюк Д. О. Хронічний панкреатит: сучасні підходи до етіології, патогенезу, клініки, лікування та реабілітації. – Чернівці, 2018. – 172 с.

  Навчальні посібники
  Доцюк Л. Г. Раціональне застосування безрецептурних препаратів при найпоширеніших захворюваннях: Посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання студентів / укл. Л. Г. Доцюк, Н. М. Козік, І. В. Марценяк, І. Л. Куковська, Л. Г. Логуш. – Чернівці, 2018. – 56 с.

  Методичні роботи
  Організаційні засади функціонування установ та організацій в умовах надзвичайних ситуацій: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів  5 курсу за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» / Укл. Доцюк Л. Г., Куковська І. Л., Логуш Л. Г., Стефанчук В.І., Стратійчук Н.А.,Іванушко Я.Г. – Чернівці, 2018. –60 с.