Науково-методична робота

Викладачі кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії здійснюють науково-дослідну роботу спільно з кафедрою фізичної культури та основ здоров’я відповідно до затвердженої теми «Теоретико-методологічні засади фізичного виховання і спорту та підготовки фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»», керівник – доктор медичних наук, доцент Доцюк Л.Г.

За останні 5 років співробітниками кафедри захищено 2 кандидатських дисертації (Бигар Л.І., Логуш Л.Г.).

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії представлені у вигляді публікацій у фахових журналах та збірниках, виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

До наукової роботи на кафедрі залучаються студенти. Починаючи з ІІІ курсу, студенти мають можливість стати членами наукового гуртка «Сучасні аспекти використання фізичної реабілітації у підвищенні рухової активності», яким керує Доцюк Л.Г. Результати наукових робіт студенти мають можливість представити на студентській науковій конференції університету та брати участь у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт з фізичної реабілітації. Крім ЧНУ студенти оприлюднюють результати власної наукової роботи на інших конференціях – Всеукраїнських та міжнародних.