Проведено комплексний іспит для атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання.

Комплексний іспит для проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» з дисциплін циклу практичної підготовки освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» є перевіркою якості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії та свідченням готовності до активної участі Детальніше