Підсумкова атестація студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги розпочала підсумкову атестацію студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Студенти демонструють високий рівень теоретичних знань і практичних навичок по розв’язанню клінічних задач.

Захист науково-дослідних робіт студентів-магістрантів заочної форми навчання 16-18.12.2020р.

На кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги  впродовж 16-18.12.2020р. проходив захист науково-дослідних робіт студентів-магістрантів заочної форми навчання. Завідувач кафедри проф. Доцюк Л.Г. і члени комісії (доценти Логуш Л.Г., Гусак В.В., та ас. Бражанюк А.О.) із задоволенням заслухали доповіді студентів. Детальніше

07.12.2020р. у студентів 609 гр. успішно пройшов захист науково-дослідних робіт.

Завідувач кафедри, професор Доцюк Л.Г. подякувала студентам за відповідальне ставлення до своїх обовязків, а також акцентувала увагу на здобутий професійний саморозвиток майбутніх фізичних терапевтів.

У студентів 4 курсу (419гр.) 09.12.2020р. відбувся захист клінічної (у неврології) практики. Студент Дронек Станіслав поділився практичним досвідом по впровадженню Войт-терапії у відділенні дитячої неврології Харківської міської дитячої лікарні.