доц. Логуш Л.Г. успішно пройшла навчання у Лондонській вищій школі гігієни та тропічної медицини.

Сьогодення диктує нам карантинні умови життя, тому для кращого розуміння проблеми пандемії  Covid -19 доц. Логуш Л.Г. успішно пройшла навчання у Лондонській вищій школі гігієни та тропічної медицини. Адже,  щоб допомагати людям недостатньо мати тільки бажання потрібно добре володіти інформацією!

Наукові здобутки студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Підсумки II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації були підведені 09-10 квітня 2020 року на підставі сліпого рецензування робіт, поданих на Конкурс, на базі НН Інституту фізичної культури Сумського Детальніше

Інформація про освітні програми та гарантів освітніх програм на кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Інформація про освітні програми та гарантів освітніх програм на кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги № п/п Рівень вищої освіти Назва ОП Тип програми (освітньо-професійна, освітньо-наукова) Спеціаль-ність Гарант освітньої програми (ПІБ, посада, e-mail) 1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Детальніше