доц. Логуш Л.Г. успішно пройшла навчання у Лондонській вищій школі гігієни та тропічної медицини.

Сьогодення диктує нам карантинні умови життя, тому для кращого розуміння проблеми пандемії  Covid -19 доц. Логуш Л.Г. успішно пройшла навчання у Лондонській вищій школі гігієни та тропічної медицини. Адже,  щоб допомагати людям недостатньо мати тільки бажання потрібно добре володіти інформацією!

Наукові здобутки студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Підсумки II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації були підведені 09-10 квітня 2020 року на підставі сліпого рецензування робіт, поданих на Конкурс, на базі НН Інституту фізичної культури Сумського Детальніше

Програма-екзамен_бакалавр_2019 + навички

ЗАТВЕРДЖУЮ декан факультету фізичної культури та здоров’я людини ________ доц. Зорій Я.Б. «____» _________ 2019 р.     Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії       Програма комплексного іспиту для Детальніше

Освітня програма_магістр_2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича назва вищого навчального закладу     ЗМІНИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія» Детальніше

Освітня програма_бакалавр_2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича назва вищого навчального закладу       ЗМІНИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона Детальніше

Освітня програма_бакалавр_2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Назва вищого навчального закладу               ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА   першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань Детальніше

Інформація про освітні програми та гарантів освітніх програм на кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Інформація про освітні програми та гарантів освітніх програм на кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги № п/п Рівень вищої освіти Назва ОП Тип програми (освітньо-професійна, освітньо-наукова) Спеціаль-ність Гарант освітньої програми (ПІБ, посада, e-mail) 1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Детальніше