26.05.2021р. успішно пройшов захист курсових робіт  студентами 309 гр, 310 гр, 310- с гр.  ДФН.

26.05.2021р. успішно пройшов захист курсових робіт  студентами 309 гр, 310 гр, 310- с гр.  Денної форми навчання. Доц. Темерівська Т.Г. відзначила у студентів високий рівень навичок самостійної роботи з науковими джерелами та оволодіння ними методикою досліджень.  

Захист клінічної практики у педіатрії

У майбутніх бакалаврів (409-410 гр., денна форма навч.) 7.05.2021р. відбувся захист клінічної практики (у педіатрії). У своїх презентаціях студенти яскраво та професійно подали інформацію про здобуті компетентності під час практики.