Науково-дослідна робота кафедри

Назва науково-дослідної роботи

ТЕОРЕТИЧНЕ, МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ОСІБ З ОРГАНІЧНИМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND PRACTICAL GROUNDING OF COMPLEX REHABILITATION AND EFFECTIVE METHODS OF HEALTH STATUS CONTROL OF PERSONS WITH ORGANIC AND FUNCTIONAL DAMAGES

Кафедра, науковий підрозділ, виконуючий роботу
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Науковий керівник              д. мед.н., Доцюк Л.Г.

MD Dotsjuk L.G.

Термін виконання роботи  2018-2022 рр.

Мета роботи. Розробити уніфіковані комплексні програми фізичної реабілітації осіб із органічними та функціональними порушеннями, дослідити та оцінити їхню ефективність за допомогою стандартизованих методів контролю стану здоров’я, провести всебічне теоретико-методологічне обґрунтування використання розроблених реабілітаційних програм в практиці охорони здоров’я.

Короткий зміст і очікувані результати

Дослідження планується здійснювати у таких напрямках: розробка програм фізичної реабілітації осіб із органічними та функціональними порушеннями органів та систем організму, оцінка клінічної ефективності їхнього застосування в практиці фізичної реабілітації та ерготерапії, проведення порівняльного аналізу результативності впроваджених методик. Публікація монографії: Методологічне обґрунтування практичної ефективності уніфікованих  програм фізичної реабілітації при органічних та функціональних ураженнях; висвітлення отриманих результатів у публікаціях у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, участь у міжнародних та регіональних наукових конференціях, захист кандидатських дисертацій.