Про нас

Інформація про кафедру фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Кафедра фізичної реабілітації, створена 29 листопада 2016 року на базі кафедри фізичної культури та основ здоров’я, з 5 квітня 2017 року перейменована на кафедру фізичної реабілітації та ерготерапії, з 2018 року перейменована на кафедру фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги.

Підготовку бакалаврів та магістрів кафедра здійснює за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та магістрів за  ОПП «Фізіологія рухової активності» за спеціальністю 091 «Біологія».  У складі кафедри 18 викладачів, із них 2 доктори наук, професори (Доцюк Л.Г., Пішак О.В.), 5 кандидатів наук, доцентів (Темерівська Т.Г., Гусак В.В., Логуш Л.Г., Романів Л.В., Шупер С.В.), доктор філософії, асистент (Бражанюк А.О.),  старші викладачі (Козік Н.М., Стратійчук Н.А., Зендик О.В.) та асистенти (Ротар Я.Ф., Білоус В.В., Лістау К.О., Гуліна Л.В., Кізілова А.О., Семенов П.В., Толок В.С.), старший лаборант кафедри – Дячінська С.В., лаборант кафедри – Фроляк О.Т..

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Лідія Доцюк.

Кафедра співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України: Національним університетом фізичного виховання і спорту (м. Київ), Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Ужгородським національним університетом, Запорізьким національним університетом, Львівським католицьким університетом, Буковинським державним медичним університетом (м. Чернівці), Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Тернопільським національним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського тощо.

Неабияке значення у підготовці фахівців відіграють стейкхолдери, які тісно співпрацюють з професорсько-викладацьким складом та студентами. Роботодавці активно залучаються до проведення різних видів практик та проведення навчальних занять згідно укладених договорів на клінічних базах, які в подальшому є місцями працевлаштування здобувачів освіти та випускників (Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей, Центральна міська лікарня м. Чернівці, лікарня швидкої медичної допомоги, Медичний центр «Меднеан», Центр реабілітації «Аватаж», БЦКРДІ «Особлива дитина», Чернівецький обласний кардіологічний центр, Міська поліклініка №1, Міська дитяча поліклініка тощо). Керівники реабілітаційних установ систематично співпрацюють із кафедрою, надають консультативну допомогу щодо потреб сучасного ринку праці та практичних навичок майбутніх фахівців, а також проводять спільні науково-методичні заходи, конференції та круглі столи.

При кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги функціонують студентські наукові гуртки: «Сучасна фізична терапія хворих з порушеннями органів зору та слуху» –  керівник Шупер С.В. та «Анатомо-фізіологічне обґрунтування моторних функцій людини» – керівник  Ротар Я.Ф.

Для реалізації освітнього процесу за ОПП використовуються лекційні аудиторії, оснащені сучасними мультимедійними проекторами, компʼютерний клас, професійноорієнтовані аудиторії: ерготерапії, методів обстеження з масажним столом Войта-Бобата, кінезо- та механотерапії багатофункціональним блоковим тренажером, масажний зал на 6 масажних столів, зал терапевтичних вправ, ює навчально-наукова лабораторія «Здоровʼя людини», де студенти мають можливість проводити наукові дослідження, обладнаний анатомічний музей.

У навчально-виховний процес впроваджено систему дистанційного навчання, яка обумовлює навчання з використанням електронних ресурсів, самостійну роботу студентів, широку віртуальну підтримку їх навчання. Таким чином, реалізація можливостей технічних і програмних засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє накопичувати і використовувати знання, організовувати різноманітні форми діяльності з самостійного пошуку інформації, забезпечувати розвиток інтелектуального потенціалу студента, реалізувати ідеї особистісно-орієнтованого навчання.

Можливі місця працевлаштування для фахівців з фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Одним з головних критеріїв оцінки власної діяльності колектив кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги вважає затребуваність і високу конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

Здобувачі мають змогу продемонструвати та удосконалити свої hard skills під час проходження практики. Очільники цих закладів завжди висловлюють позитивні відгуки про практикантів та охоче запрошують випускників кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги на роботу. Також студенти мають право на вибір освітньої траєкторії, що виражається у досить широкому спектрі пропонованих вибіркових дисциплін, пов’язаних для розвитку soft skills.

Сфери професійної діяльності випускників:

  • фізичний терапевт в реабілітаційних центрах, лікувально профілактичних та навчально-реабілітаційних закладах,
  • асистент ерготерапевта,
  • кiнезiтерапевт,
  • масажист та спортивний масажист,
  • фізичний терапевт та асистент ерготерапевта у спеціальних школах –
  • інтернатах, закладах для людей похилого віку та людей з інвалідністю;
  • фізичний терапевт спортивних команд, оздоровчо спортивних центрів та центрів «Інваспорту».

Відгуки, зауваження та пропозиції надсилайте на електронну пошту кафедриfizreabil-dpt@chnu.edu.ua