Про нас

Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії створена у 2016 році у зв’язку з впровадженням у навчальний процес спеціальності «Фізична реабілітація».

Підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на кафедрі здійснюють 11 викладачів, із них 1 доктор наук, проф. (Доцюк Л.Г.), 4 кандидати наук, доценти (Темерівська Т.Г., Гусак В.В., Логуш Л.Г., Шупер С.В.). Практичні заняття забезпечують старші викладачі (Козік Н.М., Стратійчук Н.А., Зендик О.В) та асистенти (Чебан Л.Г., Бражанюк А.О., Ротар Я.Ф.), старший лаборант кафедри – Дячінська С.В..

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, проф. Доцюк Л.Г.

Можливі місця працевлаштування для фахівців з фізичної реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії

Одним з головних критеріїв оцінки власної діяльності колектив кафедри фізичної реабілітації вважає затребуваність і високу конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Фахівці спеціальності  «Фізична реабілітація» («»Фізична терапія, ерготерапія») можуть бути працевлаштовані

 • викладачами ВНЗ,
 • фахівцями з фізичної терапії в лікувально-профілактичних закладах,
 • фахівцями з фізичної терапії в навчельно-реабілітаційних закладах,
 • ерготерапевтами,
 • інструкторами ЛФК,
 • масажистами та спортивними масажистами,
 • фахівцями в центрах фізичної реабілітації дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи,
 • фахівцями у спеціальних школах-інтернатах,
 • фахівцями у закладах для людей похилого віку та інвалідів,
 • фахівцями у школах соціальної реабілітації,
 • фахівцями у громадських організаціях«Інваспорту»,
 • консультантами рекреаційно-курортних, спортивних, соціально-реабілітаційних центрів та закладів,
 • у науково-дослідницькій та науково-медичній діяльності
 • викладачами фізичної реабілітації.

В своїх професіях випускники означеного напряму та спеціальності  охоплюють широку сферу життєдіяльності людини: працю, побут, дозвілля, відпочинок, залучаючи різні категорії населення до активної рухової діяльності, зміцнення здоров’я.

Для забезпечення навчально-виховного процесу студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» кафедра фізичної реабілітації використовує площі загальноуніверситетського призначення, спеціалізовані аудиторії, лабораторії фундаментальних кафедр, а також власні (навчально-наукова лабораторія «Здоров’я людини», зали ЛФК, спортивної гімнастики, атлетизму, фітнесу та аеробіки, спортивний ігровий зал, відкриті спортивні майданчики) та орендовані (басейн, легкоатлетичний манеж, стадіон) фізкультурно-спортивні споруди.

За кафедрою закріплено 6 аудиторій, навчально-наукова лабораторія «Здоров’я людини», комп’ютерний клас.

У навчально-виховний процес впроваджено систему дистанційного навчання, яка обумовлює навчання з використанням електронних ресурсів, самостійну роботу студентів, широку віртуальну підтримку їх навчання, дистанційне навчання. Реалізація можливостей технічних і програмних засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє накопичувати і використовувати знання, організовувати різноманітні форми діяльності з самостійного пошуку інформації, забезпечувати розвиток інтелектуального потенціалу студента, реалізувати ідеї особистісно-орієнтованого навчання.