Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Робочі навчальні програми обов’язкових дисциплін Силабуси вибіркових дисциплін Робочі навчальні програми обов’язкових дисциплін “Фізіологія рухової активності” Силабуси вибіркових дисциплін “Фізіологія рухової активності”