Студенти склали об’єктивний структурований клінічний (практичний) іспит (ОСК(П)І) за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Протягом двох днів студенти складали об’єктивний структурований клінічний (практичний) іспит (ОСК(П)І) за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Здобувачі продемонстрували на високому рівні свої практичні навички та довели, що готові гідно виконувати професійні обов’язки.

Студенти висловили подяку адміністрації університету, адміністрації факультету та професорсько-викладацькому складу кафедри за знання, які вони отримали впродовж навчання.

Вдячні також екзаменаційній комісії, у складі:

Голова: Антон КАЗАНСЬКИЙ – Генеральний Директор ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей»

Члени:

1. Світлана ГРЕЧКО – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини Буковинського державного медичного університету;

2. Ярослав ЗОРІЙ – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичної культури та здоровʼя людини;

3. Лідія ДОЦЮК – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги;

4. Ольга ПІШАК – доктор медичних наук, професор кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги;

5. Олена ГАУРЯК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної культури та основ здоровʼя.