Проєкт освітньо-професійної програми “Фізична терапія, ерготерапія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 “Терапія та реабілітація” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” 2023

До громадського обговорення пропонується освітньо-професійна програма “Фізична терапія, ерготерапія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги Детальніше