16.02.2023 відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я».

До участі у конференції долучились понад 80 провідних науковців у фізичній терапії, молоді вчені, студенти, викладачі та практикуючі фахівці у галузі охорони здоров’я. На конференцію були запрошені та виступили з вітальними словами підтримки:

 ПЕТРИШИН Роман Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ректор Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича;

ЗОРІЙ Ярослав Богданович – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, декан факультету фізичної культури та здоровʼя людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федькович;

ДОЦЮК Лідія Георгіївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.

БОГДАНОВСЬКА Надія Василівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Запорізького національного університету;

ПОЛЯНСЬКА Оксана Степанівна – доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету;

БІЛЯНСЬКИЙ Олег Юрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії Українського католицького університету;

ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

ЗВІРЯКА Олександр Миколайович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри здоровʼя, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

ЛАЗАРЄВА Олена Борисівна – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України;

АФАНАСЬЄВ Сергій Миколайович – доктор наук з фізичного виховання
спорту, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту;

ТИМРУК-СКОРОПАД Катерина Анатоліївна – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського;

ЛАПКОВСЬКИЙ Едуард Йосипович – кандидат медичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

У рамках пленарного засідання виступили:

*ТИМРУК-СКОРОПАД Катерина Анатоліївна – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор – доповідь на тему: “Інструмент WHO Disability Fssessment Schedule (WHODAS 2.о) та можливості його застосування”.

*БІЛЯНСЬКИЙ Олег Юрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент – доповідь на тему: “Досвід створення реабілітаційної документації роботи мультидисциплінарної команди на основі МКФ”

УСТИЯНСЬКА Наталія Романівна, керівник ерготерапевтичного відділу в Буковинському центрі комплексної реабілітації “Особлива дитина”, ерготерапевт, член українського товариства ерготерапевтів – доповідь на тему: “Розвиток ерготерапії в Чернівецькій області: досвід в педіатрії”

На п’ятьох секційних засіданнях були обговорені проблеми та інноваційні дослідження у відновних і здоров’язберігаючих технологіях; актуальність ерготерапії в сучасній системи реабілітації; медико-біологічні аспекти відновлення здоров’я різних груп населення;  особливості підготовки та розвитку фахівців з фізичної терапії та фізичного виховання; основні проблеми тренування та відновлення спортсменів