Проєкт освітньо-професійної програми “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня вищої освіти рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 2024

До громадського обговорення пропонується освітньо-професійна програма “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня вищої освіти вищої освіти за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 2024.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну пошту кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги fizreabil-dpt@chnu.edu.ua.