Інформація про освітні програми та гарантів освітніх програм на кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Інформація про освітні програми та гарантів освітніх програм на кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги № п/п Рівень вищої освіти Назва ОП Тип програми (освітньо-професійна, освітньо-наукова) Спеціаль-ність Гарант освітньої програми (ПІБ, посада, e-mail) 1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Детальніше