Логуш Леся Геннадіївна

Логуш Леся Геннадіївна

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук


Контакти:

Освіта

Освіта – вища. У 2000 році закінчила Буковинську державну медичну академію. Спеціальність – лікувальна справа.


Захистила кандидатську  дисертацію в Київському університеті імені Бориса Грінченка за темою: “Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці Європейського Союзу”   

Ступінь вищої освіти «Магістр» спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація «227.01 Фізична терапія». Доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги – атестат доцента-2020р.

Курси, що читає:

  • Основи фізіотерапії
  • Фізіологія людини
  • Фізіологічні основи фітнес-тренувань
  • Долікарська допомога

Курси підвищення кваліфікації (стажування):

«Новітні інноваційні технології підготовки фахівців з фізичної терапії в закладах вищої освіти» у Ясський університет «Александру Іоан Куза»  (м. Ясси, Румунія) 18.10-26.11.2021р.